modelos

Parte do material do seminario sobre Modelos Físicos en Computación Avanzada de 2005. Vicente Moret Bonillo.

Unha análise da computación dende o Bit ata o QuBit. Vicente Moret Bonillo.

modelos
cuantica

Seminarios de Computación Cuántica. Vicente Moret Bonillo.

Homenaxe a Alan Turing. Vicente Moret Bonillo. Amparo Alonso Betanzos.

cuantica