Os membros do grupo LIDIA están adscritos ao Departamento de Computación da Universidade da Coruña. Nesta universidade imparten docencia na Facultade de Informática e noutras Facultades e Escolas.

Asignaturas impartidas:

 • Intelixencia Artificial
 • Ingeniería de Coñecemento
 • Sistemas expertos
 • Estrutura de Datos e da Información
 • Tecnoloxía da Programación
 • Programación Orientada a Obxectos
 • Principios de Analise Informática
 • Programación
 • Deseño Software
 • Sistemas Intelixentes
 • Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
 • Fundamentos de Informática
 • Sistemas Expertos en Enxeñería Civil
 • Modelos Físicos en Computación Avanzada