La Voz de Galicia, Domingo 09/11/2008

A Voz de Galicia na sñua edición do 9 de novembro de 2008 publica un artículo de opinión sobre as actividades de investigación do grupo LIDIA e a súa relación co tecido empresarial.