SAMLA pode descargarse dende aquí.

Material suplementario da publicación "On the scalability of feature selection methods on high-dimensional data"

Material suplementario do artigo titulado "Can classification performance be predicted by complexity measures? A study using microarray data", pendente de aceptación para a súa publicación na revista Knowledge and Information Systems.

Material suplementario do artigo titulado "A comparison of performance of K-complex classification methods using feature selection" publicado en Information Sciences, Volume 328, 20 January 2016, Pages 1-14.

Código fonte dos algoritmos de selección de características distribuidos e multifío descritos no artigo "Multithreaded and Spark parallelization of feature selection filters", pendente de aprobación para a súa publicación no número especial sobre “Recent Advances in Parallel Techniques for Scientific Computing” do Journal of Computional Science.

Material suplementario do artigo titulado "Testing Different Ensemble Combination for Feature Selection"

Material suplementario do artigo titulado "On developing an automatic threshold applied to feature selection ensembles"

Material suplementario do artigo titulado "Dealing with heterogeneity in the context of distributed feature selection"

Statistical Properties of a Univariate Feature Relevance Estimator in the Presence of Missing Data